Research. Technology. Innovation.

Innovationspark’ımızda, fosil enerji kaynaklarından bağımsız bir gelecek için en ileri enerji çözümleri geliştiriyoruz. Araştırmamız, hidrotermal karbonizasyon, verimli ve temiz pil depolama, yenilenebilir güneş termal ve fotovoltaik teknolojilerinin yanı sıra tarımsal ve endüstriyel ürünler için depolama gibi kapalı çevrim atık yönetimine odaklanmaktadır.
Menü