%100 enerji bağımsızlığına yol açan proje

IPI AG’nin pil depolama projesi, işletmelere %100 enerji bağımsızlığı sağlamayı amaçlamaktadır. Pilot tesisin mühendisliği ile çalışmaya başladık.

Projenin amacı: 125 MW / 200 MWh’lik bir akü santralinin inşası ve işletilmesi

Yer: Relzow, Mecklenburg-Vorpommern

Bitkinin fonksiyonu:

  •   Arz güvenliği ve şebekenin istikrarı için birincil kontrolün sağlanması
  •   Yenilenebilir enerjinin ağ ve sistem entegrasyonu
  •   Enerji endüstrisinde pil sistemlerinin büyük ölçekli uygulama kanıt sağlamak
  • Siyah başlatma özelliği

Projenin Beklenen Sonuçları:

  • Enerji kontrol pazarına pazara erişim için süreçlerin ve sistemin uygulanması
  •   MW birimlerinin gerçekleşmiş üretim kapasitesi
  •   Pil-enerji santralleri ve sanal santral için uygulanan kontrol istasyonu
  • Ülke çapında piyasaya sürülmesi için seri üretime ulaşın

Teknoloji: NCM pil sistemi, modüler tasarım (1MW / 2 MWh Adet)

Maliyet: –

Menü